Hoe is Mensa ontstaan?

Mensa werd in 1946 in Engeland opgericht door Roland Berrill, een advocaat, en Dr. Lance Ware, een wetenschapper en advocaat. Zij hadden het idee een vereniging op te richten voor pientere mensen, waarvan de enige kwalificatie voor lidmaatschap een hoog IQ was.

De oorspronkelijke doelstellingen waren, net als nu, het oprichten van een vereniging die niet-politiek is en vrij van elk onderscheid naar ras of godsdienst.

De vereniging verwelkomt mensen uit alle lagen van de bevolking die bij een IQ-test in de bovenste 2% van de bevolking scoren, met als doel van elkaar te leren door met elkaar te discussiëren en deel te nemen aan een breed scala van sociale en culturele activiteiten.

Wat betekent "Mensa"?

Het woord "Mensa" betekent "tafel" in het Latijn. Mensa is een ronde-tafel-genootschap, waar ras, kleur, geloof, nationale afkomst, leeftijd, politiek, opleiding of sociale achtergrond geen rol spelen.

Wat zijn de doelstellingen van Mensa?

- het identificeren en bevorderen van menselijke intelligentie ten voordele van de mensheid
- het aanmoedigen van onderzoek naar de aard, de kenmerken en het gebruik van intelligentie
- het bevorderen van stimulerende intellectuele en sociale mogelijkheden voor zijn leden.

Welke meningen heeft Mensa?

Mensa neemt geen standpunt in over politiek, godsdienst of sociale kwesties. Mensa heeft leden uit zoveel verschillende landen en culturen met verschillende standpunten dat het omarmen van een bepaald standpunt zou ingaan tegen de rol van Mensa als een forum voor alle standpunten.

Bestaat er zoiets als een typisch lid van Mensa?

Nee, zeker niet! Er is geen enkel overheersend kenmerk van Mensa-leden, behalve een hoog IQ... en daar eindigen de gelijkenissen!

Mensa-leden variëren in leeftijd van 2 tot meer dan 100 jaar, maar de meesten zijn tussen 20 en 60 jaar oud. Qua opleiding verschillen ze over schoolverlaters tot mensen met meerdere doctoraten. En wat hun beroep betreft is het scala zo mogelijk nog duizelingwekkender: politieagenten en professoren, vrachtwagenchauffeurs en taxidermisten, handarbeiders en militairen, dokters en koeriers, wetenschappers en zangers, ambtenaren en glasblazers, de lijst is oneindig.

Er zijn beroemde en prijswinnende Mensanen, maar de overgrote meerderheid bestaat uit mensen wiens naam je nog nooit hebt gehoord. Gewone mensen met een buitengewoon IQ, die over het algemeen erg nieuwsgierig zijn, razendsnel begrijpen en zeer uiteenlopende interesses hebben. De meeste Mensanen hebben een goed ontwikkeld gevoel voor humor, ze hebben meestal veel te vertellen maar ze praten niet altijd graag! Mensanen (de leden, dus niet de vereniging) hebben vaak een uitgesproken mening - en meerdere.

Waarom zou ik lid worden van Mensa?

De reden om lid te worden van Mensa Be is voor iedereen anders: nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging, belangenbehartiging of het vinden van soortgenoten.

Door de zeer uiteenlopende activiteiten en leden is de vereniging voor het ene lid echt een gezelligheidsvereniging, en voor het andere lid een plaats van herkenning of een veilige plek met een hoge intellectuele uitdaging.

Mensa Be voelt voor velen als één grote familie. Allemaal mensen die je kent, die weten waar je het over hebt en vooral mensen die je accepteren zoals je bent. Voor velen voelde het lid worden dan ook als eindelijk thuiskomen!