Welkom bij Mensa Be!

Welkom bij Mensa Be!

Beste bezoeker,

Mensa is een internationale vereniging voor hoogbegaafde mensen met wereldwijd meer dan 100.000 leden.
Mensa brengt zeer intelligente mensen samen op lokale, nationale en internationale bijeenkomsten.
Mensa-leden komen uit alle lagen van de bevolking en uit zowat iedere beroepsgroep.

Wat bijna alle Mensanen gemeen hebben, is het verlangen om contact te maken met andere actieve "denkers" - in persoon of online - en om samen te genieten van de meest uiteenlopende interesses en hobby's.
De meeste Mensanen staan ervoor open om nieuwe vrienden te maken en hun horizon te verbreden.

De sfeer op bijeenkomsten is dan ook gastvrij en gezellig!

Welkom op onze website.

 


Mensa is een internationale vereniging. Er is één voorwaarde om lid te kunnen worden. Men moet op een gestandaardiseerde IQ-test, die onder begeleiding is afgenomen, een score halen die in de bovenste 2 percentielen zit.
Mensa stelt vier doelstellingen voorop:

  • de onderlinge contacten van personen met een hoge algemene intelligentie bevorderen;

  • de belangen van personen met een hoge algemene intelligentie behartigen;

  • de ideeën en interesses van haar leden een ruimere ontplooiingsmogelijkheid bieden;

  • het steunen van onderzoek naar de aard, de kenmerken en het gebruik van intelligentie haar leden de mogelijkheid bieden tot stimulerende sociale contacten