Tijdschrift

Tijdschrift

 

ComMensal is de naam van het tijdschrift uitgegeven door Mensa Be. Dit tijdschrift reflecteert de diversiteit van de meningen van onze leden. Het is een middel tot communicatie, een bron van intellectuele verrijking.

 

Mensa houdt er als vereniging geen mening op na. Dit wil echter niet zeggen dat haar leden geen uitgesproken opinies hebben! Integendeel!! ComMensal bevat aankondigingen, antwoorden, artikels, brieven, cartoons, gedichten, grappen, kronieken, raadgevingen, raadsels, reacties, spelletjes, tekeningen, uitleg, verhalen, vragen en nog veel meer. Dit gaat van spitsvondige analyses van het seksuele leven van de kerstomaat in een stedelijk milieu tot kritische bedenkingen bij onze samenleving...

 

Enkele artikels:

Onze leden ontvangen ook het International Journal, uitgegeven door  Mensa International.