SIGHT

SIGHT

SIGHT

SIGHT staat voor Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers. Deze organisatie heeft tot doel reizende Mensa-leden een handje toe te steken. Verscheidene honderden leden, verspreid over de hele wereld, hebben zich reeds bereid verklaard andere Mensa-leden te helpen. Dit kan betekenen dat men de toeristen een rondleiding geeft in zijn/haar stad, een maaltijd aanbiedt, eventueel helpt bij het vinden van een overnachting (al dan niet in de eigen woning), enz.

Voor alles is deze organisatie erop gericht de moeilijkheden die een Mensa-lid in een vreemde omgeving kan ondervinden, te verzachten en hem de sympathie en vriendschap, eigen aan onze vereniging, te verschaffen.

Elk Mensa-lid dat op deze dienst beroep wil doen, of bereid is een buitenlandse bezoeker een warm welkom te heten, kan steeds terecht bij onze SIGHT-verantwoordelijken: sight@mensa.be